Monopolen i Sverige

Ett monopol är en marknad med en enda producent, men som har flera konsumenter. Ett monopol har ingen konkurrens och varornas pris ligger vanligtvis inte vid jämviktspriser, att de går upp eller ned beroende på efterfrågan. Man kan dela upp monopolen vi har i Sverige i tre grupper:

Lagliga monopol

Kan vara patent, varumärken, mönster, upphovsrätten till litterära eller konstnärliga verk, namn mm. Syftet med ett patent, monopol för att tillverka en produkt är för att gynna producenterna till de bidrag som finns inom detta område. Ett exempel på detta är för att kunna utveckla läkemedel.

Naturliga monopol

Dessa monopol är de med höga fasta kostnader men relativt låga rörliga kostnader som exempelvis järnvägen eller gasledningarna. Ofta har staten tagit över eller reglerar dessa monopol, för att undvika överpriser.

Statliga monopol

Stiftas för att säkra skatteintäkter, säkra kvalité, reglera prissättning eller för att säkra en viss konsumtion som exempelvis alkohol.

Sveriges monopol

Under de senaste decennierna har ett flertal monopol i Sverige avskaffats. Dessa avregleringar har skett inom bland annat postväsendet och brevdistributionen som tidigare var monopol för Posten, järnvägen (tidigare monopol för SJ), apoteksverksamheter (tidigare Apoteket AB), elförsäljning och kontrollbesiktning av motorfordon (Bilprovningen). Ett monopol som avreglerades utan statens uttryckliga godkännande var TV-monopolet, tack vare att TV3 började sända i Sverige via satellit. Monopolet avskaffades tillslut i och med den liberala regeringens tillträde.

De monopol som vi har kvar i Sverige idag är detaljhandeln för alkoholhaltiga drycker, som enbart får bedrivas av Systembolaget. För spel och dobbel har AB Svenska spel och ATG monopol. Motiveringen till att vi har kvar dessa monopol idag, att de är reglerade av staten motiveras till folkhälsoskälen. Både alkohol- och spelmissbruk kan leda till stora kostnader för både individerna själva, deras anhöriga och samhället i stort. Genom monopolet så regleras tillgängligheten och utbudet av dessa produkter.

Dessa monopol som vi har kvar ifrågasätts dock,  då vissa av dem tack vare internet och servrar utomlands kan erbjuda spel riktade mot Svenskar utan att gå under svensk flagg. Ett exempel på detta är spelbranschen, där nya spel ständigt kommer utan att behöva vara kontrollerade av svenska monopol. Något som uppkom under mitten på 90-talet och bara växer är onlinecasinon. Nya casinon kommer ständigt och tillgängligheten blir allt större, trots att nätspel på kasinon är förbjudet i Sverige. Man kan fråga sig om ett monopol inom denna genre längre ger någon verkan, eftersom det på nätet är så lätt att frångå lagen. Idag är tillgängligheten så mycket större tack vare internet.