Sveriges mest kända kung och en banbrytare i tiden heter Gustav Vasa. Han föddes 1496 och blev Sveriges kung 1523. Efter hans makttillträde efter Stockholms blodbad innebar slutet för Kalmarunionen. Regeringen han drev brukar beskrivas som ett starkt centralstyre men en mycket effektiv byråkrati, I kyrkan gick man efter Luthers protestantiska lära. När Gustav Vasa kom till makten så inleddes också den svenska arvsmonarki som finns i dag. Det året han valdes till kung var också det året som Sverige blev en nationalstat. Dagen då han blev kung över Sveriges riksdag blev också den svenska nationaldagen, 6 juni 1523. Han är Sveriges största nationalsymbol och landsfader och har framställts högt och respektfullt i historieböckerna. Detta har i den modernare historiesynen fått kritik då det framhävs att Gustav Vasa använde sig av mycket brutala metoder och aggressiv propaganda stärkte sin makt mot fiender. Han var också en mycket duktig och skicklig politisk ledare men också väldigt maktlysten och hänsynslös i sin iver att komma till den allra högsta makten.

Gustav Vasa hade sammanlagt tre fruar och den första Katarina av Sachen-Lauenburg gifte han sig med 24 september 1531. Två år senare så födde hon sonen Erik som sedan blev Erik XIV. Efter endast fyra års äktenskap så avled Katarina och elaka tungor menade att det var Gustav Vasa själv som slog ihjäl henne med en yxhammare, detta rykte har senare dementerats av bl a Kristian III av Danmark som sägs ha bevittnat att hon efter en dans fallit ihop på golvet. För att undersöka sanningshalten i det första påståendet så har Katarinas kranium undersökts men inga skadar har kunnat fastställtas.

Ett år efter Katarinas tragiska bortgång så gifte Gustav Vasa om sig med Margareta Eriksdotter (Lejonhufvud). Detta skedde på Uppsala slott den 1 Oktober 1936. Med Margareta så fick Vasa hela tio barn varav åtta av den nådde vuxen ålder. Gustav Vasas och Margareta Eriksdotters första barn tillsammans blev sonen Johan (senare kung Johan III efter sin äldre bror Erik XIV), han föddes 1537 och regerade i Sverige från 1568-1592 (sin död). Efter honom så kom i rask takt döttrarna Katarina och Cecilia och sedan sonen Magnus. Sonen Karl dog samma år som han föddes och sonen Sten blev endast ett år gammal. Sedan tre döttrar igen, Anna, Sofia och Elisabet. Gustav Vasas yngste son Karl IX föddes 1550 och blev senare riksföreståndare mellan åren 1599-1604 då han blev kung mellan åren 1604-1611.

I augusti 1551 så avlider Margareta efter en kort tids sjukdom. Gustav Vasa gifter återigen om sig och denna gång blir det hela 40 år yngre Katarina Stenbock som blir hans brud, hon var för övrigt systerdotter med Margareta Eriksdotter (Lejonhufvud). Äktenskapet med Katarina blir barnlöst.
Gustav Vasa dör 1560 vid 64 års ålder och lämnar över kungamakten till sonen Erik XIV som var kung mellan åren 1960-1968. Erik XIV tvingas från makten då han begått flera galenskaper. Makten togs då över av Johan III som först fängslade sin bror men sedan troligen dödade honom med förgiftning.