I slutet på 1300-talet, 1997, så förenades Sverige, Norge och Danmark i det som skulle kallas Kalmarunionen. Varje nation skulle leva efter sina lagar och bestämmelser men i krig så skulle de tre fungera som en enhet. Den nye kungen Erik av Pommeren kröntes till konung i Kalmar. Kung Erik fick stark kritik av Magnus Erikssons landslag för att han anställde utländska män vid sina slott när deras åsikt var att endast Svenska män skulle anställas. När Erik trots det anställde utlänningar så ledde detta till ett uppror 1435 och Erik fick lova att anställa endast svenskar och dessutom rådgöra med rådet inför varje anställning. Fyra år senare så avsattes Erik som kung och Karl Knutsson blev riksföreståndare till nästa kung valdes. Det blev Kristofer av Bayern och Karl Knutsson blev därmed Drots.

Danska kungen tar hand om Svenska makten

1448 så dog plötsligt Kristofer och Karl Knutsson efterträdde då som kung. Karl intog Norge och blev kung även där. I Danmark var kung Kristian kung och när han i ett försök att inta Sverige men misslyckades så inleddes istället ett vapenstillestånd som dock inte varade så länge då kung Karls marsk Tord Karlsson stormade en stad utanför Värnamo, detta ledde till ett rejält missnöje mot kung Karl som i sin tur flydde landet till Danzig. Då efterträdde istället den danska kungen Kristian som den nye svenske kungen. När denne höjde skatterna så blev det återigen ett kraftigt missnöje bland bönderna. I ledning av Kettil Karlsson så togs makten av kung Kristian och återgick återigen till Karl Knutsson som sedan hamnade i bråk med den stora rika släkten Oxenstierna och blev av med tronen igen. Makten blev en strid med de båda släkterna Oxenstierna och Tott vilket slutade med att Tott släkten bad Karl Knutsson att komma tillbaka som Sveriges kung, vilket han också förblev fram till sin död 1470. Året efter så tog kung Kristian åter sikte mot att ta över makten i Sverige men han besegrades och samma år så kom Sverige och Danmark överens om lämna tillbaka övertagna gods och att sedan stå vid varandras sida om det skulle bli krig. Kristians son Hans utsågs som tronföljare för såväl Danmark som Sverige när hans far dog 1481. Svenske Sten Sture fortsatte som tidigare sin tjänst som riksföreståndare ända till 1497 då han efter kraftig kritik för sin svaga insats i att stärka den östra fronten.

Fortsätt att läsa om Kalmarunionen och Stockholms blodbad som blir resultatet av det – Länk till del 2