Sverige har genomgått flera stora finanskriser i modern historia och vi tänkte berätta om de två som skedde 1990 respektive 2008.

Finanskrisen i Sverige – 1990 till 1994

Denna kris drabbade fastighetsbolag och finansbolag. Det hela började 1985 men eskalerade i början av 90-talet. 1985 beslutade Riksbankschefen för att ta bort begränsningen på utlåningen som banker och finansbolag gjorde. Banken lånade ut stora summor med pengar till finansbolag som i sin tur lånade ut pengar till fastighetsbolag. Eftersom man hade tagit bort begränsningen så lånade man ut mycket pengar på kort tid men det hela skulle falla som ett korthus efter en tid.

Beslutet togs 1985 men effekten visade in sig förrän på 90-talet då inte mindre än 2000 fastighetsbolag gick i konkurs. Man hade lånat ut så mycket pengar i flera led så det var inte möjligt att betala tillbaka sina lån. Både fastighetsbolag och finansbolag gick i konkurs.

Den generella konsumtionen sjönk i Sverige och kronan blev svagare. Det övriga samhället påverkades genom att man fick ett påslag på räntan på över 500 % över en kort tid. Det är det som de flesta kommer ihåg från finanskrisen på 90-talet.

Finanskrisen i Sverige – 2008 till 2009

Ursprunget till Sveriges finanskris var det som hände i USA något år tidigare. Där sprack en bubbla som var relaterad till bostadslån. Den amerikanska befolkningen hade lånat för mycket pengar till sina hus och kunde inte betala tillbaka. Bankerna hade beviljat lån som kanske inte skulle ha blivit beviljade och tillslut gick det inte längre. Bankerna fick inte tillbaka sina pengar, människor fick lämna sina hem osv. Denna kris nådde då Sverige 2008.

I Sverige rusade huspriserna och antalet objekt som lades ut till försäljning ökade. Även om räntan var den högsta på 14 år vid den tiden så lånade man som aldrig förr. Bankerna hade inte heller samma tillsyn som nu. Det fanns mindre krav på de som skulle låna pengar. De hade dock förberett sig på den kris som nu kom. Bankerna hade en buffert som täckte det man förlorade i utlåningen så det slog inte lika hårt som i USA. När man såg att USAs banker höll på att falla ihop så påmindes man om krisen på 90-talet och kunde då agera på rätt sätt.
Idag vill Riksbanken få fart på konsumtionen igen och nu (2015) ligger den på 0 % i utlåning till de svenska bankerna. Räntan är låg för att vi ska låna mer efter den kris som vi hamnade i för ett par år sedan.

Källor: Wikipedia, Finanskris. www.sverigekontanter.se, Riksbankens historia.